Strid om støyskjerm ved Sarpsborgveien: – Her er det masse støy og støv, denne veggen må vi ha

Strid om støyskjerm: Denne skjermen mot Sarpsborgveien skal behandles i planutvalget. Kommunen er bekymret for siktsone og krysset  der  huset ligger.

Strid om støyskjerm: Denne skjermen mot Sarpsborgveien skal behandles i planutvalget. Kommunen er bekymret for siktsone og krysset der huset ligger. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Nå er det strid om støyskjerm utenfor Sarpsborgveien 123. Verken kommunen eller Statens vegvesen vil godta støyskjermingen som huseieren vil ha.

DEL

Eierne av Sarpsborgveien 123 ønsker å skjerme boligen og hagen mot støy fra veien, og har derfor oppført en støyskjerm langs eiendomsgrensen i øst/sørøst. Gjerdet er allerede oppført, og det søkes nå om godkjenning av tiltaket i etterkant. Samtidig søker huseier om en utvidelse av støyskjermen langs Wielsgaards vei.

Problemet er at deler av tiltaket ligger i en regulert frisiktsone, og at et gjerde i frisiktsonen bare kan godkjennes på dispensasjon. Vegvesenet er negative til at det gis dispensasjon, og rådmannen avslo derfor søknaden i juni. Etter rådmannens mening går det ikke an å gi dispensasjon i frisiktsonen.

- Ønsket befaring, ingen kom

Eierne har påklaget avslaget, og saken kommer derfor til behandling i planutvalget torsdag. Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å ta klagen til følge.

Nå mener eierne av Sarpsborgveien 123 at støyskjermen ikke påvirker sikten så mye som veivesenet påstår.

– Vi har ønsket befaring fra både Statens vegvesen og kommunen for å vise hvordan sikten faktisk er. Men ingen kom, sier huseier Saulius Steponavicus.

Best sikt uten støyskjerm

Rådmannens saksbehandler har imidlertid studert bilder fra stedet, og er enig med huseieren i at det fortsatt er noe sikt igjen i krysset etter at det er satt opp støyskjerming. Men rådmannen mener at sikten er bedre uten gjerde eller støyskjerm.

Steponavicus mener politikerne i planutvalget bør komme og se før de fatter vedtak i sitt møte onsdag.

– Vi er plaget med støy og støv, derfor trenger vi et gjerde mot den sterkt trafikkerte veien.  Naboene er fornøyde med gjerdet vårt. Hva er egentlig problemet? spør huseieren, som også mener at de er utsatt for forskjellsbehandling.

Steponavicus sier han er relativt ny i Norge og derfor ikke var klar over at det var søkeplikt for et slik tiltak.

Greit utenfor frisiktsonen

Statens vegvesen ser positivt på bygging av støyskjerm så lenge den ikke kommer i konflikt med frisiktsonen.

Problemet er at en slik løsning gjør at store deler av hagen vil bli liggende på utsiden av støyskjermen, i følge eierne av huset i Sarpsborgveien.  Huseierne antyder at man derfor bør prøve å finne en mellomløsning som fungerer for alle parter.

Artikkeltags