Vedlikeholdsetterslep på veiene på 365 millioner kroner – bruker 17,5 millioner kroner på asfaltering i år

Artikkelen er over 1 år gammel

De 17,5 millioner kroner som skal brukes på asfaltering av kommunale veier i år, monner lite for å hamle opp med det store vedlikeholdsetterslepet.