Fredrikstad er kjent for sin idylliske gamleby, omkranset av det flotte stjerneformede festningsverket som ble oppført allerede i 1666.

Er det noe vi fra Fredrikstad kan være stolte av, så er nemlig «den gamle by». Eller kan vi virkelig det?

I generelle trekk er Gamlebyen godt bevart, og de fleste gårdeierne er flinke til å vedlikeholde sine eiendommer. Men når det kommer til Gamlebyens fellesarealer, og selve festningsverket, er det heller en skandale. Det er tydelig at det har vært total omsorgssvikt når det kommer til denne delen av Gamlebyen, et omfattende forfall som har pågått i flere år.

De siste årene har det vært en rekke innlegg i lokalmediene om disse forholdene, uten at det har skjedd noe nevneverdig. Hvordan kan Forsvarsbygg, som har forvaltningsansvaret for store deler av Gamlebyen, la bygninger med så stor historisk verdi forfalle i den grad det gjør.

Og hvordan stiller Fredrikstad kommune seg til et festningsverk i fritt fall? Burde ikke kommunen vært mer på banen? Kan vi tolke den passiviteten vi opplever som ansvarsfraskrivelse?

Jeg går ut ifra at det foreligger en ganske omfattende bevaringsplan for Gamlebyen, en «bydel» som i St.meld. nr. 54 (1992/93) blir omtalt som et festningsverk av stor nasjonal verdi. Er bevaringsplanen så «mild» at den faktisk aksepterer et slikt forfall, eller er det forvaltningsmyndighetene som har forsømt sitt ansvar? Det må være enten eller, for slik skal det ikke være!

Det er hjerteskjærende å se hvordan «vår stolthet» har blitt overlatt til seg selv. Bildet jeg tok av Kongeporten i begynnelsen av desember taler for seg selv, og er kun ett av mange eksempler på hvordan forfallet tiltar i Gamlebyen. Har vi grunn til å være stolte av vårt festningsverk fra 1660 tallet, eller er det rett og slett skammelig at Fredrikstad ikke klarer å ta være på sin del av Norges historiske arv? Jeg er dessverre redd for at skammen overgår stoltheten i denne saken.

Dette med ønske om en god jul og et oppløftende godt nytt år for Gamlebyen 2021.