Anonym varsler med kraftig skyts mot leverandør av omsorgstjenester til Fredrikstad kommune

I januar i år mottok Fredrikstad kommune et varsel på ti punkter angående forholdene på en av institusjonene til omsorgsleverandøren Heimta. Heimta leverte i 2018 tjenester til kommunen for 33 millioner.