– Lockout er et virkemiddel vi svært sjeldent benytter. Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

En lockout hindrer flyteknikere som ikke alt er tatt ut i streik, å gå på jobb.

– I en konflikt er lockout det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har, og vi gjør dette for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier Almlid.

Krevende tidspunkt

Lockouten trer i kraft fra midnatt natt til søndag og vil ikke påvirke flytrafikken før det, sier han.

– Streiken blant flyteknikerne kommer på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og i flybransjen. Dette er en bransje som har vært svært hardt rammet av pandemi og krig i Europa, og streik er det siste den trenger. Streiken rammer i tillegg både reisende og norske bedrifter, sier Almlid.

Almid viser til at rammen for årets lønnsoppgjør er på 3,7 prosent, og at flyteknikernes krav på 17 prosent er milevis over alle andre.

– NHO er for et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger og med ansvarlig organisasjoner. Derfor er vi nødt til å reagere når et frittstående forbund fremsetter krav som til de grader undergraver modellen for lønnsdannelse, sier han.

Rød sone

Jan Skogseth, som er leder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), opplyser til NTB at han ikke har noen uttalelser å gi per nå.

– Vi hadde siste dialog med NHO søndag kveld. Det kom ikke fram noe nytt i det møtet heller. De viser ingen reell forhandlingsvilje. Vi står bom fast, og vi har havna i rød sone, for å si det sånn, sier NFO-leder Jan Skogseth til Børsen.

Dette er lockout:

Lockout vil si en hel eller delvis arbeidsstans, som en arbeidsgiver iverksetter for å fremtvinge en løsning av en konflikt mellom en fagforening og en arbeidsgiver

I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i konflikter om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler

Lockout motsvarer arbeidstakersidens kampmiddel streik

En lockout vil pågå til partene blir enige om en ny tariffavtale, eller til myndighetene griper inn og stanser konflikten ved en tvungen lønnsnemnd

(Kilde: Store norske leksikon)

Lar alle fly stå

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe sier til TV 2 tirsdag ettermiddag at Solli at selskapet er nødt til å kansellere alle flyvninger som følge av mangel på vedlikehold.

– Dette betyr i praksis at vi er nødt til å la alle våre fly stå på bakken, sier Solli.

Det er foreløpig ukjent når selskapet kan drifte flytrafikken som normalt igjen. Solli ber passasjerer hos Widerøe være tålmodige i mellomtiden.

– Eneste virkemiddelet arbeidsgivere har

Flyteknikernes streik rammer mange pendlere og mange reisende ved inngangen til ferien. NHOs lockout trer i kraft natt til søndag og vil ikke påvirke flytrafikken før det.

– I en konflikt er lockout det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har, og vi gjør dette for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier Almlid.