Varsler krevde 1,7 millioner fra kommunen. I ukevis var kravet sporløst borte

I midten av juli krevde en av varslerne fra teknisk drift oppreisning og erstatning fra Fredrikstad kommune. I seks uker har kravet vært borte, og ingen kan svare på hva som har skjedd.