I FB for mandag 22. februar har Dagfinn Reinertsen og Sverre Chr. Jarild et innlegg hvor de erkjenner at det var Stjernen Hockey som foretok den insemineringen som førte til opprettelse av et kommunalt eiendomsselskap i Fredrikstad. Jarild og Reinertsen er tydeligvis stolte av «dåden». Men det var vel ikke nødvendig å skrive en historiebok om andre kommuners etablering av tilsvarende kommunale selskap for å få gitt uttrykk for at Stjernen Hockeys etter hvert ble far?

For meg virker det som om de to presumptivt oppegående herrene ønsker å raljere med Julsen og Bjørndal fordi de to «maktkritikerne på balkongen» tråkker noen i makteliten i Fredrikstad på tærne? Uten at jeg har kjennskap til det, kan det hende at Reinertsen og Jarild er en del av makteliten i Fredrikstad og kanskje også er medlemmer av eller fan av «gutteklubben Grei».

For oss vanlige borgere av fredrikstadsamfunnet er det positivt at Julsen og Bjørndal «skyter i retning av Rådhuset til stadighet» som Reinertsen og Jarild formulerer det. Det er godt for fredrikstadborgerne at de to «maktkritikerne på balkongen» (også Reinertsens og Jarilds usympatiske karakteristikk av Bjørndal og Julsen) gjør det som flere journalister enn Demokratens Arne Børresen burde gjøre; nemlig å ettergå og kreve svar på hva som foregår og har foregått bak lukkede dører i maktens sfærer i Fredrikstad kommune.

Julsen og Bjørndal har over tid stilt en rekke betimelige spørsmål som de dessverre ofte ikke får svar på. Og hender det at de får svar, er det ofte av typen «god dag mann, økseskaft». I et demokrati burde det være en selvfølge at de som velgerne har satt til å styre vårt samfunn, gjør dette til borgernes beste og gir borgerne de svar som er ønsket på samfunnsmessige forhold.

Unnlatelse av å svare viser etter min mening bare at deler av makteliten i Fredrikstad er av typen «jeg alene vite» og kanskje føler at «dette skal dere ikke legge nesen borti».

Les også

Den lille verdensbyens Muppet Show

Professor Linda Lai, ved institutt for ledelse organisasjon ved Handelshøyskolen BI er en av mange som har studert forholdet mellom ledere og makt. I en kommentar til sin avhandling står det følgende: «Vi vet godt at makt korrumperer. En lang rekke studier, og mange eksempler fra historien og dagsaktuelle eksempler, viser at makt gjør noe med folk. Personer som får makt, har en tendens til å skifte syn på både seg selv og andre. Mange blir selvopptatte og grenseløse og setter andre regler for seg selv enn for andre. Mange utnytter også makten til egen fordel og på bekostning av andre. Det ser ut til makt ofte svekker moralen.»

Dette til ettertanke.

Til Reinertsen og Jarild vil jeg si: «Gi kredit til dem som ønsker å rydde opp i kritikkverdige forhold og ikke vær så fordømt bråkjekke!»