Vant frem på hvert sitt punkt etter betent pengekonflikt

Amir Mirmotahari fikk rettens medhold i at Dampskipsbryggen AS, som nå er heleid av ekskona Racha Maktabi, må betale ham tilbake 400.000 kroner som han lånte til selskapet for flere år siden. Men han fikk likevel ikke fullt medhold i tingretten.