Vannscooterulykken på Hvaler: Har trolig ikke grunnstøtt

Av