Miljø- og landbruksavdelingen i Fredrikstad kommune tar jevnlige prøver av badevannet. Så langt denne sommeren har alle de 13 badestedene som er kontrollert blitt grønnmerket.

Ligger på nettet

– Det betyr at vi ikke har noe å utsette på vannkvaliteten. Det er bare å kaste seg uti, sier overingeniør Stine Syvertsen.

Følgende badesteder blir jevnlig kontrollert: Vispen, Humlekjærstranda, Bevø, Tangen, Enhus, 3. Bjørndalsdam, Lervik, Solviken, Mærrapanna, Dypeklo, Foten, Faratangen og Samhold.

Resultatene blir lagt ut på kommunenes hjemmesider hver fredag slik at du og jeg kan sjekke vannkvaliteten før vi bader.

– Det er forholdsvis kaldt i vannet ennå, og det er nok en av grunnene til at kvaliteten er så god. Når vannet blir varmere, kan algeoppblomstring føre til dårligere vannkvalitet, sier Syvertsen.

Grader av kvalitet

Fredrikstad kommune opererer med tre grader av badevannskvalitet: Grønn (god kvalitet), gul (mindre god kvalitet) og rød (ikke akseptabel kvalitet).

- Dersom en badestrand blir rødmerket, noe som skjer svært sjelden, fraråder kommunelegen at man bader der, sier Stine Syvertsen, og legger til:

– Ved innhold av for mye bakterier tar vi prøve uken etter også. Dersom bakterietallet er over et visst nivå tar vi prøve umiddelbart. I så fall vurderer kommunelegen om bading skal frarådes, og samtidig prøver vi å finne kilden til det høye bakterietallet.

Fredriksstad Blad informerer daglig, både på nett og papir, om vanntemperaturen ved de mest populære badestedene i distriktet. Foreløpig har temperaturene ligget mellom 16 og 19 grader, og værsituasjonen tilsier ikke at de skal få et kraftig hopp med det første.