Overingeniør Roar Lie i Fredrikstad kommune tar oss med ned i det underjordiske. Nylig var det befaring for den 750 meter lange tunnelen fra Hjørnerød gård ved Veumveien til Seutelva. Vi kryper ned i en kum og klatrer ned i tunnelen for å se nærmere på vannstrømmen.

5.000 liter i sekundet

Etter de siste dagers flodbølge har tunnelen virkelig kommet til sin rett. Her er det kraftig trykk. Kapasiteten i tunnelen er på åtte kubikkmeter eller 8.000 liter i sekundet, opplyser Lie. Nå er vannføringen på cirka 5.000 liter per sekund, vann som ellers ville ha rent videre i Veumbekken til Holmen.

– Tunnelen reduserer sjansene for å få oversvømmelser. Vi fordeler vannstrømmen i Veumbekken slik at en mengde på rundt 1.000 liter per sekund går videre ned i bekken. Den øvrige vannføringen går i tunnelen. For tiden er det langt mer vann i tunnelen enn i Veumbekken, opplyser han.

70 millioner kroner

Vanntunnelen er del av et større vannforsyningsprosjekt som inkluderer ny ledning fra Veumveien til Ørebekk. Den forsyner mye av Onsøy, ut til Engelsviken. Lie forteller at effekten var merkbar fra første dag. Kapasiteten er økt med vannledningen som er 90 centimeter i diameter. Den inngår i ringledningen som strekker seg rundt byen. Hvis det blir brudd på ett sted, kan vannet ledes den andre veien. Det gir langt større sikkerhet for at innbyggerne har vann. Det er Råde Graveservice som har vært hovedentreprenør for arbeidet til rundt 70 millioner kroner i alt.

Sprengstein til Øra

Roar Lie foreslo å bruke stenen fra tunnelen til Åledalslinjen. Det lot seg ikke gjøre. Men massene har kommet til nytte, til utfylling av industritomter på Øra. Hele 28.000 kubikkmeter er kjørt bort med lastebil.

Ny målestasjon

Nær Kvernhuset skole ligger styrings- og målestasjonen for vannforsyningen. Den nye ledningen gir bedre sikkerhet. Lekkasjene er langt mindre. Vann- og avløpsavdelingen skal nå i gang med enda et større prosjekt, en ny vannledning fra 2. dam til renseanlegget ved Råbekken. Om få år starter den store opprustingen på Holmen, hvor bekken skal gå i dagen.

Les mer: Vannet lekker. Du betaler. Hvem har ansvaret?