Regjeringen ønsker nå å innføre en halvering av taxfree-kvoten for nordmenn som bor i Norge, mens personer som gjester Norge kan ankomme Svinesund og Gardermoen med traktatfestet tobakkskvote på 200 sigaretter og 15 snusbokser. Ikke bare vil regjeringen halvere kvoten, men de ønsker også forskjellsbehandling mellom nordmenn og turister.

Med sikkerhet kan en si at dette vil øke det statlige byråkratiet og trolig minske tilliten til de som vedtar lovverket vårt. Det er en fare for at alminnelige folk vil trosse forbudet fordi det fremstår som uforståelig og urimelig. På den måten kan vanlige folk som lever ordinære liv komme til å bli lovbrytere på grunn av et regelverk som på godt norsk oppleves som dustete.

Det påhviler politikerne å opptre på en måte som styrker tilliten mellom politikere og de som har valgt dem. Det fører til problemer og mistillit når beslutninger tas på feil grunnlag, og fordi politikere som lovgivere ikke selv forstår den hverdagen de regulerer.