Valgkomiteen vraker egen innstilling til nytt Sarpsborg 08-styre etter beskyldninger om inhabilitet

Etter beskyldninger og ryktespreding om inhabilitet, har valgkomiteen i Sarpsborg 08 valgt å gjøre en ny og selvstendig vurdering av arbeidet med å sette sammen det styret som skal velges på årsmøtet 27. februar.