Når velgerne i Fredrikstad skal stemme inn nye kandidater til Borg bispedømmeråd og Kirkemøtet, må de ta et bevisst valg. Skal de velge listen til nominasjonskomiteen eller listen til Åpen folkekirke hvis fanesak er et rungende ja til vigsel av homofile.

Tror på økt deltagelse

Kirkevalget har tidligere hatt lav oppslutning med en deltagelse på mellom fem og 15 prosent. I år er det ventet at valgdeltagelsen vil øke dramatisk nettopp på grunn av det folkelige engasjementet listen til Åpen folkekirke har skapt.

Karin-Elin Berg (37) topper listen til Åpen folkekirke i Borg. Hun står også på listen til menighetsrådet i Østre Fredrikstad kirke.

På listen til Åpen folkekirke i Borg finnes ytterligere to lokale navn: Teologiprofessor Kjetil Hafstad fra Kråkerøy og Øyvind Karl Jørgensen fra Rolvsøy.

Karin-Elin Berg kommer fra Fredrikstad, bor i Gamlebyen og er festningsforvalter av yrke.

– Jeg elsker Gamlebyen, både profesjonelt og privat, og jeg elsker kirken min. Nettopp derfor vil jeg være med på å stake ut en god kurs for kirken fremover, både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier hun.

Les også: En tredobling i forhold til 2011

Lang ledererfaring

Karin-Elin Berg er ingen novise når det gjelder kirkeadministrasjon. I ti år satt hun som nestleder og leder i menighetsrådet i Markus menighet i Oslo. De siste seks årene har hun vært nestleder i Oslo Bispedømmeråd. Nå ønsker hun å være med og lede et nytt bispedømme.

– Er det homofilisaken som gjør at du stiller til valg på Åpen folkekirkes liste?

– Nei! Vigslingsspørsmålet er viktig, men det er helhetstanken som har vært avgjørende for meg. Jeg ønsker en bred og demokratisk folkekirke som skal være åpen for absolutt alle, uansett hva de måtte ha i bagasjen. Jeg vil jobbe for menneskeverdet og motarbeide diskriminering i kirken.

– Betyr det at du mener at de som står på kirkens egen nominasjonsliste står for en diskriminerende praksis?

– Når det gjelder nominasjonskomiteens liste i Borg, spriker den i alle retninger. Halvparten av dem som står på listen, er for kirkelig vigsel av homofile. De som ikke er det, står for en diskriminerende holdning, mener jeg.

Forenlig med Bibelen

– Hvorfor må kirken, etter din mening, si ja til vigsel av homofile?

– Fordi tiden er overmoden. Jeg mener at vi må lese bibelens tekster i lys av samfunnet vi lever i. Vi har fått en teologisk innsikt og forståelse som åpner for en slik praksis. I mine øyne er vigsel av homofile fullt forening med Bibelens ord.

– Ikke alle mener det?

– Nei, og det har jeg respekt for. Det jeg har større problemer med å akseptere, er at det i kirken i dag eksisterer to teologiske syn på dette spørsmålet, men det er bare mulig å praktisere det ene.

– Bispedømmerådets medlemmer er også en del av Kirkemøtet. I fjor sa Kirkemøtet nei til kirkelig vigsel. Når vil Kirkemøtet kunne behandle denne saken på nytt?

– Neppe før i 2017, men da håper og tror jeg på at utfallet blir annerledes enn sist.

Beklager to lister

På kirkens egen nominasjonsliste i Borg, gjerne kalt Mangfoldig folkekirke, er to av de 16 foreslåtte representantene fra Kråkerøy: Marit Torp (67) og Anne Brun Andersen (66).

De ti siste årene har Anne Brun Andersen vært fast medlem av Kråkerøy menighetsråd. Hun har også en periode i Borg bispedømmeråd bak seg. Det har gitt mersmak.

– Jeg føler nå at jeg har fått den innsikten og kompetansen jeg trenger for å gjøre en god jobb i en periode som blir veldig viktig for kirken, sier hun.

– Hva er din kommentar til at velgerne i år får to lister å forholde seg til foran det viktige bispedømmerådsvalget?

– Jeg beklager det, og skjønner egentlig ikke behovet. Mener at vi kunne ha klart oss med nominasjonskomiteens liste. Uenighet om sentrale teologiske spørsmål må vi kunne leve med innad i et folkevalgt råd. Mange på vår liste er for vigsel av homofile, men jeg har ingen problemer med å samarbeide med dem av den grunn.

Mot vigsel av homofile

Anne Brun Andersen er selv en sterk motstander av at homofile skal få gifte seg i kirken.

– Både fra et teologisk og samfunnsmessig synspunkt mener jeg at Bibelens skaperordning er god. Vi er skapt til mann og kvinne, og jeg er av den oppfatning at barn har best av å vokse opp med en mor og far av ulik kjønn, sier hun.