Valget ga flertall for kravet om utredning av rett linje

Det blir flertall i det nye bystyret for kravet om å få utredet rett linje alternativer for det nye dobbeltsporet.