KrFs listetopp: Håper på ikke-sosialistisk flertall med Velgaard som ordfører

KrFs Lino Lubiana (58) regner seg fortsatt som fersking i politikken etter fire år som gruppeleder i bystyret. Han er spesielt opptatt av å styrke eldreomsorgen og få bygd flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger.