Dermed blir Østfold slått sammen med Akershus og Buskerud. I vår la fylkestinget prosessen på is, inntil valgresultatet var klart. Aps Jonas Gahr Støre lovte å oppheve vedtaket om sammenslåing, hvis de rødgrønne kom til makten. Da lå de an til å få regjeringsmakt.

Nå blir stortingsvedtaket om sammenslåing effektuert, og prosessen kan starte. Fylkestingene i Østfold og Akershus sa nei til en frivillig sammenslåing til Viken, bare Buskerud sa ja, da spørsmålet var oppe til avstemning i 2016. I juni i år slo fylkestinget i Buskerud kontra og sa nei til sammenslåing med naboene. Buskerud fylkesting anker beslutningen om tvangssammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus. Dermed har Viken fått nei fra alle tre fylkestingene. 

8. juni vedtok flertallet på Stortinget med stemmene fra Høyre, Venstre, Frp og KrF å slå sammen de tre fylkene til en region Viken. De fire beholder flertallet etter valget mandag, og vedtaket blir stående.

Regjeringen har lovt 15 millioner kroner til hvert fylke som slår seg sammen med en eller flere nabofylker.

Fra 1. januar 2020 vil du bli innbygger i en region som strekker seg fra Halden til Hemsedal.