Ap lover flere lærere

Tidlig innsats: En måned før valget fastslår Fredrikstad Ap at tidlig innsats med tett oppfølging av svake elever vil være det viktigste dersom de får beholde makten. Hva økt lærertetthet vil koste, er partiet imidlertid vagt om.

Tidlig innsats: En måned før valget fastslår Fredrikstad Ap at tidlig innsats med tett oppfølging av svake elever vil være det viktigste dersom de får beholde makten. Hva økt lærertetthet vil koste, er partiet imidlertid vagt om. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Flere lærere på småskoletrinnet skal hjelpe svake elever. Det er Aps fremste skoleløfte i årets valgkamp.

DEL

– Vi vil ha et lese-, skrive- og regneløft. Vi vil løfte elever som havner under kritisk nivå på kartleggingsprøven i 2. klasse, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Vi må ha et sikrere system enn i dag for at de skal komme opp på et høyere nivå. For hvis elever faller av allerede på 2. trinn, kan det gi dårligere livskvalitet og dropout senere, fremholder han.

De yngste

Arbeiderpartiet vil gi et ekstra tilrettelagt opplegg til de svake elevene. Det er også hensikten med prøven, ifølge Utdanningsdirektoratet; å finne og hjelpe dem som sliter.

– Vi vil derfor ha økt lærertetthet på 1. til 3. trinn. Det er der det er viktig å satse, mener Kirsten Mostad Pedersen, leder av oppvekstutvalget.

– Hvor mye vil det koste?

– Vi har styrket lærerbudsjettene for de kommende skoleårene i handlingsplanen, svarer Jon-Ivar Nygård.

I de rødgrønnes vedtatte handlingsplan får oppvekstseksjonen 18 millioner kroner mer de fire neste årene. Hvor mye av det som skal gå til skole, er imidlertid ikke oppgitt.

Ingen konkrete tall

– Kan dere gi et konkret tall for styrkingen?

– Det klarer vi ikke nå, det blir for detaljert, svarer Nygård.

– I budsjettet til høsten vil vi konkret vise hvordan vi mener pengene bør fordeles, men det ligger jo i kortene at styrkingen vil gå til skole og lærertetthet.

– Skal det ansettes nye lærere eller vil dere omdisponere lærerkrefter?

– Vi tenker både og. Økningen som er lagt inn i budsjettet, kan gå til noen nye lærere. Og så kan vi se på den generelle bemanningssituasjonen og eventuelt vri ressurser i skolen.

Svak bedring

– Da blir det lavere lærertetthet på andre trinn?

– Ja, men det er en løpende vurdering av hvor man får best effekt, sier Jon-Ivar Nygård.

Også ved forrige kommunevalg lovte Ap økt lærertetthet. Tall fra SSB viser en marginal bedring; gjennomsnittlig gruppestørrelse var 14,6 elever i 2011 og 14,2 i 2014.

– Vi skulle gjerne ha kommet enda lenger. Men vi er i ferd med å snu lærertettheten mot det bedre, påpeker Nygård.

Artikkeltags