Henning Aall fra Miljøpartiet De Grønne ligger an til å havne i en drømmeposisjon mandag kveld. I dagens meningsmåling fra InFact Norge ligger de grønne på vippen med to representanter. De rødgrønne får 26 representanter og de borgerlige 25, og det trengs 27 for å få flertall. Miljøpartiet De Grønne kan i så fall avgjøre hvem som blir ordfører og viktigere: Hvilken blokk som får flertall når budsjettene skal vedtas. Aall har så langt holdt kortene tett til brystet. Vi vet ikke hvem partiet foretrekker av Aps Jon-Ivar Nygård eller Høyres Peter Kuran. Med disse tallene kan vi få dager med forhandlinger før ordførervalget er klart. Hvis de grønne velger å stå fritt i bystyret, er det også usikkert hvilket budsjett som får flertall i desember. Spenningen ble ikke mindre.

NESTEN DØDT LØP: Det skiller ett mandat mellom de borgerlige og rødgrønne på målingen Infact utførte for Fredriksstad Blad onsdag kveld. MDG havner på vippen. Hvis dette blir valgresultatet, avgjør partiet hvem som får makten og ordføreren.Grafikk: Lill Mostad

Ap får 41,5 prosent og går klart frem siden forrige måling fra InFact. Det gir en uttelling på 23 representanter i bystyret mot 21 i augustmålingen. Men de små samarbeidspartiene sliter. Det kan rive vekk fundamentet for en rødgrønn plattform. Ap har all grunn til å være bekymret.

Verken Pensjonistpartiet eller Bymiljølista er inne i bystyret med dette resultatet og SV kan miste en. Jeg er mest overrasket over at Jan-Kåre Fjeld og Bymiljølista er ute. Partiet fikk fire prosent og to representanter på den forrige målingen fra InFact. Jeg regner med at velgerne går til Miljøpartiet De Grønne. Rødt får 1,3 prosent og har fortsatt en bystyreplass. Oppslutningen for de minste partiene er ikke lett å fange opp i denne type målinger. Rødt var inne hos flere byråer også i 2011, men nådde ikke opp da det gjaldt. Bymiljølista har vært inne og ute av bystyret i ulike målinger. Det som er sikkert er at Ap ikke kan stole på at de små støttepartiene skal sørge for et rødgrønt flertall. Partiet må gjøre jobben selv.

For fire år siden klarte Ap å mobilisere grunnfjellet og fikk 49 prosent. Erfaringsmessig vil Arbeiderpartiet tjene på en høy valgdeltagelse. Hvis Nygård og co. klarer å få folket til urnene, betyr det normalt økt oppslutning. Meningsmålingen vil gi ny inspirasjon.

For Peter Kuran er disse tallene svært oppmuntrende. Nå øyner han en reell mulighet til å få ordførerjobben i sitt tredje valg som toppfigur. Og Frps Bjørnar Laabak må også være svært fornøyd. Målingen viser at både Høyre og Frp har gått klart frem siden forrige valg, og til sammen kan de vinne tre bystyreplasser.

På borgerlig side er det en stående regel om at partiet med størst oppslutning får ordføreren. Den ble fulgt i 2007 da Frps Eva Kristin Andersen fikk toppjobben. Venstre ønsket å stemme for Høyres Ingrid Willoch, men fikk ikke gjennomslag. Nå er det en betydelig avstand mellom partiene i Høyres favør og ingen tvil om at det er Kuran som blir ordfører med et borgerlig flertall. Jeg er ganske sikker på at også KrFs Lino Lubiana vil stemme for Kuran som ordfører.

Men da jeg leste KrFs handlingsplan for de neste fire årene, rett før ferien, ble jeg sterkt i tvil om hvor partiet vil lande i praktisk politikk. KrF ønsker en politisk kurs som ligger langt nærmere Arbeiderpartiet og de rødgrønne enn Fremskrittspartiet. Det er ikke bare Miljøpartiet De Grønne som er et usikkerhetsmoment.