Fyrer løs mot private sykehjem

Camilla Sørensen Eidsvold, Befaring på det nyekunsgresset på Fredrikstad stadion

Camilla Sørensen Eidsvold, Befaring på det nyekunsgresset på Fredrikstad stadion Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

SV og Camilla Eidsvold vil teste ut gratis busser for publikum i enkelte områder. – Det kunne vært spennende som et prøveprosjekt, sier SV-lederen i Fredriksstad Blads serie "Din neste folkevalgte".

DEL

Test ut FBs Velgerhjelpen og se hva partiene i Fredrikstad mener

– Hva er den viktigste saken for SV i Fredrikstad ved dette valget?

– Vi vil skape en varm og levende by med trygge arbeidsplasser og møteplasser.

– Hvordan skal Fredrikstad kommune løse utfordringen med det enorme vedlikeholdsetterslepet på veier og bygg, stipulert til én milliard kroner?

– Vi må fortsette der vi har startet, og ta sten for sten. Dette må vi klare.

– Bør det innføres krav om én times fysisk aktitivet daglig i grunnskolen?

– Ja, det skulle bare mangle. Dette skulle ha vært innført for lenge siden. Det hadde løst mye når det gjelder folkehelsen.

– Hvilke partier ønsker SV å samarbeide med etter valget?

– Vi er fornøyd med samarbeidspartnerne vi har, (Ap, Sp Bymiljølista og Pensjonistpartiet), og vil fortsette dette samarbeidet. Hvorfor skal vi endre noe som fungerer bra?

– Bør grensene til Fredrikstad-marka vernes absolutt i fremtiden, eller kan det åpnes opp for noe boligbygging?

– Marka-grensen er absolutt! Det skal ikke bygges i marka. Skal det bygges boliger bør det for øvrig gjøres i høyden, men ikke ved elven. Det er uheldig. Vi mener det skal være luftig langs elven vår.

– Bør Arena Fredrikstad realiseres til en anslått pris på 260 millioner kroner?

– SV er i utgangspunktet åpen for arenaen det er snakk om, men vi tror det er lurt å vente litt. Kommunen og fylkeskommunen har mange baller i luften der ingen av prosjektene har landet ennå.

Les også: Hard kamp om veitrasé i Rolvsøy

– Er det riktig av Fredrikstad kommune å fullfinansiere ordningen med gratis ferger, sett i lys av kommunens økonomiske situasjon?

– Det må vi fortsette med. Det er et miljøvennlig tiltak og fergene har blitt en del av vei- og sykkelnettet i distriktet. Kommunen har også en stabil økonomi .

– Bør det åpnes for drift av private sykehjem i Fredrikstad?

– Nei! Det er ingen gevinst ved det. Innbyggernes penger bør gå til brukerne, ikke til skatteparadiser.

– Hva er det viktigste ditt parti kan bidra med for å skape et mer levende Fredrikstad sentrum?

– Alle må bidra for å skape liv i sentrum. Vi mener imidlertid at det må tilrettelegges for forskjellige aktiviteter som blant annet mathall, faste torgdager, markeder osv. Stortorvet passer til disse formålene. Bilen skal ikke ta over sentrum.

– Hvilke grep ønsker SV å gjøre lokalt for å bremse privatbilismen?

– Gratis ferge for publikum har vært en suksess, og det hadde vært spennende å teste det samme konseptet på bussene. Vi tror det ligger en stort potensial her. Det kunne vært interessant med gratis busser i enkelte områder som et prøveprosjekt.

– Bør det innføres karakterer i grunnskolen?

– I dag er det karakterer i ungdomsskolen. Det fungerer forholdsvis bra. Barn trenger ikke det for å utvikle seg. Nok lærere, mestring og godt miljø er det viktigste.

– Hva må til for å skape flere lokale arbeidsplasser i Fredrikstad?

– Det må tilrettelegges bedre for næringslivet. I tillegg bør vi ha et såkalt gründerhus i Fredrikstad, en slags møteplass hvor man kunne kommet sammen for å lufte ideer osv. Vi har masse kreative mennesker i Fredrikstad! Vi trenger også flere lærlingeplasser.

– Hva er aller viktigst for deg; satsing på bedre veier, bedre kollektivløsninger eller et bedre sykkelveinett?

– Vi må både realisere sykkelveinettet i hele kommunen og Bypakka i Nedre Glomma. Dermed kommer kollektivtrafikken frem.

– Bør Fredrikstad kommune slå seg sammen med andre kommuner i Nedre Glomma-regionen i kommende fireårsperiode?

– Om Hvaler kommune ønsker en sammenslåing, mener vi det er greit. Når det gjelder Sarpsborg, tror jeg vi trenger litt mer tid.

– Dersom det åpnes for et prøveprosjekt med heldagsskole, bør Fredrikstad kommune søke om å få være med?

– Ja, det er det beste for barnet og familien. God fysisk aktivitet, lekser på skolen og god mat, er nøkkelord. Heldagsskoler er for øvrig ikke noe nytt.

Artikkeltags