Alle vand­ret de nær­mest rundt seg selv, og alle had­de de sam­me øns­ke: Den al­ler sis­te­plas­sen på Øst­fold-ben­ken, kjent som ut­jev­nings­man­da­tet.
Da Fredriksstad Blad gikk i tryk­ken var ikke opp­tel­lin­gen fer­dig, og hvem av de tre listetoppene som får den siste plassen var helt åpent.

Vil ha ny runde

Line Hen­ri­et­te Hjem­dal fra Øst­fold KrF har holdt hus på Stor­tin­get i åtte år, da hun har sik­ret seg ut­jev­nings­man­dat to gan­ger på rad. Det er ikke tvil om at hun kun­ne ten­ke seg en run­de num­mer tre:
– Jeg har in­gen plan B! Jeg er ikke fer­dig på Stor­tin­get, og har mye mer jeg vil job­be med, sier en ner­vøs Hjem­dal til FB.
Rival fra Venstre, Per Magnus F. Sandsmark, var positiv:
– Det koker i kroppen, sier han med et stort glis. Han møt­te i knall­grønn dress med mat­chen­de ves­ke.
Om Sands­mark vin­ner ut­jev­nings­man­da­tet, blir han den før­s­te fas­te Venst­re-re­pre­sen­tan­ten fra Øst­fold på 89 år.

Med i kampen

Sps topp­kan­di­dat Per Inge Bjerk­nes er også med i kampen:
– Ut fra prognosene er det fremdeles fullt mulig. og kveldens starter veldig bra, sier Bjerk­nes.
Sis­te­man­da­tet
Stor­tin­get har 19 ut­jev­nings-man­da­ter, ett fra hvert fyl­ke. De blir for­delt ut fra en na­sjo­nal nøk­kel. Par­ti­er over sper­re­gren­sen på fire prosent na­sjo­nalt er med i kam­pen.