Gå til sidens hovedinnhold

Småpartiene radert ut i et polarisert Fredrikstad

Artikkelen er over 9 år gammel
De små partiene faller kraftig på Sentios siste måling for Fredriksstad Blad. Hvis dette ble valgresultatet, hadde Bymiljølista, Venstre og Pensjonistpartiet vært ute av bystyret, mens KrFs gruppe var redusert til en tredjedel. SV, Folkets stemme og Senterpartiet går også tilbake i målingen, men ikke mer enn at de greier å beholde sine bystyreplasser.

Det mest oppsiktsvekkende er den klare todelingen, mellom en Frp og Høyre-blokk på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. Til sammen har disse tre partiene over 87 prosent.

De resterende 13 prosentene er spredt utover på en rekke småpartier. At ingen av dem ligger over tre prosent, er spesielt. Vi er i ferd med å få et trepartisystem, hvor mellompartiene nesten er borte, og hvor Aps utfordrer til venstre, SV, er en skygge av seg selv.

Ut fra riksmålingene de siste par ukene, etter terrortragedien 22. juli, trodde jeg at Arbeiderpartiet ville ha gått enda kraftigere frem i Fredrikstad. På Synovates måling for Dagbladet for to uker siden gikk Ap frem 11 prosentpoeng på landsplan. I Fredrikstad er tilsvarende økning på fem prosent.

Frp i Fredrikstad bryter med landstrenden og øker oppslutningen i Fredrikstad, riktignok ikke med mer enn pluss 0,9 prosent. Men det er verdt å merke seg at Frp og Høyre til sammen er større enn Arbeiderpartiet. De to store på borgerlig side, Frp og Høyre, har nå 45,1 prosent mot Aps 42,0.

Høyre og Frp ligger nesten likt på den siste gallupen, og Eva Kristin Andersen er i ferd med å ta igjen forspranget til Peter Kuran i deres innbyrdes oppgjør. Snakk om jevnt løp mellom tre kandidater!

Med 42 prosent i meningsmålingen er Fredrikstad Arbeiderparti på høyde med resultatet ved stortingsvalget for to år siden, på 42,7 prosent. Da fikk SV nesten fem prosent.

Valgforsker Frank Aarebrot minner om den kraftige usikkerheten som ligger i slike meningsmålinger, og spesielt for de minste partienes del. Det er en svært viktig påpekning. Jeg vil legge til at Fredrikstad har flere partier som har sitt fotfeste i deler av kommunen.

Vi har en partiflora med store geografiske skjevheter. Det gjør at Bymiljølista, Venstre, Senterpartiet og Folkets stemme generelt kommer dårligere ut på gallupene enn på valgdagen.

Bymiljølista og Venstre er typiske sentrumspartier, ved de siste valgene har begge gjort det best i kretsene i sentrum. Senterpartiet, med sin forankring i landbruket, pleier også å få bedre uttelling i valg enn på målingene.

Folkets stemme, tidligere Nei til Storkommune og Onsøy-lista, har lenge hatt et flertall av sine velgere i Onsøy. Anne-Lise Ulriksen er populær og har fått mange personlige stemmer.

Nå går Ulriksen ut av politikken, og det blir spennende å se om etterfølgeren Marvin Karlsen klarer å berge en plass. Folkets stemme er inne i bystyret på vår siste gallup og sørger for et knappest mulig borgerlig flertall.

Den største taperen i augustmålingen er KrF. 2,7 prosent er uvanlig lavt, bare halvparten av oppslutningen ved stortingsvalget i 2009. KrF blir en av jokerne som kan avgjøre ordførervalget.