Nå har LO Fredrikstad lagt frem et fullspekket aktivitetsprogram frem til valgdagen 12. september. Få partier kan vise til noe lignende. For LO er målet klart: Maktskifte i rådhuset.

– Dere har kun invitert opposisjonspartiene til seminarer for et rødgrønt Fredrikstad. Hvorfor si nei til mulige samarbeidspartier som KrF?

– KrF tok et politisk valg i 2007 ved å støtte høyreblokken. Da er det unaturlig for oss å trekke dem inn i det rødgrønne prosjektet. KrF har også stemt for konkurranseutsetting av sykehjem, påpeker LO-sjef Tore Leif Gundersen.

Han avviser kritikk fra Høyre og Frp om at LO opptrer som et politisk parti i valgkampen.

– Vi følger opp et vedtak på LO-kongressen. LO har hatt et nært samarbeid med Ap i over 100 år og utviklet velferdsstaten. LO er en åpen og demokratisk organisasjon. En spørreundersøkelse som vi har hatt blant de politiske partiene i Fredrikstad bekrefter at det er de rødgrønne som støtter våre interesser. Da er det naturlig å engasjere seg for et rødgrønt Fredrikstad, sier han.

Debattmøter på Katti

I ukene som kommer skal LO reise rundt på en rekke bedrifter for å skaffe oppslutning for et rødgrønt maktskifte. Byens ordførerkandidater skal spørres ut på tre folkemøter på Katti. Første kveld blir tirsdag 23. august hvor arbeidstidene i varehandelen er hovedtema. Tirsdag 30. august står industri og samferdselsutfordringer på programmet, mens siste Katti-kveld, onsdag 7. september, er viet privatisering.

– Møtene er åpne for alle, og vi håper på en frisk meningsutveksling, sier Gundersen.

Valgkampen toppes 6. september. Da kommer LO-sjef Roar Flåthen. Han skal besøke Stabburet, Smedbakken sykehjem og Leie barnehage.

– Vårt rødgrønne prosjekt blir lagt merke til i Norge. Andre bykommuner ønsker å lære av våre erfaringer, sier Tore Leif Gundersen.

Spurte medlemmene

– Hvilke hovedkrav har dere til partiene i høst?

– Vi har spurt våre 11.000 medlemmer om hva de synes var viktigst å få gjennomført og har fått 2800 svar. På dette grunnlaget stilte vi spørsmål til partiene, opplyser Gundersen. Ett av hovedtemaene er konkurranseutsetting, hvor LO fortsatt sier et klart nei.

– Her ser vi en todeling i Fredrikstad-politikken som følger skillet mellom de rødgrønne og de borgerlige, sier han.

LO tar avstand fra salg av kommunale eiendommer, og merker seg at KrF, Frp og Folkets stemme er åpen for slag. Ifølge LOs valgbrosjyre tar Venstre, Frp og Høyre ikke avstand fra å selge Frevar og Fredrikstad energiverk.

– Vi ønsket å få vite om partiene ville ta avstand fra mer midlertidige ansettelser. Svarene viste en klar todeling, mellom de rødgrønne partiene som støtter vår holdning for flere faste ansettelser og dagens posisjonspartier som ikke avviser å øke omfanget av midlertidige ansettelser, sier han.