Vaksine-sjef kommer med tidspunkt for når livet kan gå tilbake til normalen