Magnus har skrevet en bok om slektninger han har fulgt sporene etter. Deres historie vil han berette om. Gjennom nitidig forskning har han klarlagt utrolige hendelser i livene deres.

Skahjem tar for seg utvandringen fra vårt eget distrikt. Han vil ta for seg enkelte viktige historier og sette dem inn i en større sammenheng. Hva var grunnene til tusenvis av mennesker fra vårt eget distrikt valgte emigrasjon? Hvorfor kom utvandringen sent i gang her, hvem valgte å forlate landet? Hvordan fikk de det?

Viktig del av vår historie

Denne historien om utvandrerne, angår de fleste av oss siden mange fortsatt har slektninger i det forjettede landet. De er etterkommeren av slektninger til våre oldeforeldre og kanskje også besteforeldre.

Emigrasjonshistorien er en svært viktig del av vår historie. Ikke minst har mange skjønnlitterære forfattere funnet utvandringen spennende å skrive om. Wilhelm Mobergs mange bøker som også ble filmatisert, skapte en utrolig interesse for dette tema.

Skrevet om flere ganger

Både før og etter har også mange norske forfattere tatt for seg temaet. Waldemar Ager (1869-1941) vokste opp på Gressvik og utvandret i 1885 til Chicago der han ble avismann. Med årene skrev han flere romaner fra utvandrermiljøet i Midt-Vesten. Bøker som fikk stor betydning for kontakten mellom «Gamlelandet» og «Den nye verden» i vest.

Hva med boka «Husmannsgutten» (1884) som tok for seg historien om fattiggutten som utvandret og slo seg opp. Han kom tilbake til Norge og kjøpte storgården i hjembygda. Boka ble trykt i store opplag både i USA og Norge. Som vi skjønner, her er det mye å berette om.