[Nettavisen] Et utvalg nedsatt av finansminster Siv Jensen til å se på sukkeravgiften, går inn for at den fjernes og erstattes av en som skiller mellom varer med og uten sukker.

Det er også støtte for å fjerne avgiften på alkoholfri drikke og erstatte den med en som skiller mellom brus med saft med og uten sukker.

Dette er konsekvensene

Hvis regjeringen følger utvalgets råd, kan det i praksis bety at tyggegummi, vitaminbjørner, sukkerfri brus som Pepsi Max og andre sukkerfrie varer som idag rammes av avgiften blir fritatt. Samtidig vil produkter som kaker, iskrem og kjeks, som i dag er fritatt sukkeravgift, får det.

I rapporten, som er lagt frem tirsdag, fremgår det at utvalgets flertall mener at avgiften slik den er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift.

Når det gjelder dagens avgift, mener utvalget at denne ikke er utformet godt nok. De viser til at den kun omfatter et begrenset vareomfang, for eksempel godteri og sjokolade, men ikke kaker og kjeks. En rekke sukkerfrie produkter, som for eksempel sukkerfri tyggegummi, er imidlertid inkludert i avgiften.

– Konkurransevridende

Utvalget mener det er uheldig at dagens avgift kan gi konkurransevridninger mellom aktører som produserer noenlunde like varer.

Utvalget mener også avgiften på alkoholfri drikke, der inkluderer både sukkerfri og sukkerholdig brus og saft, bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift.

Seks i utvalget var for en ny avgift, mens fire mente det ikke bør være noen avgift i det hele tatt.

NNN kritisk

NNNs leder Anne Berit Aker Hansen, som var med i utvalget, er skuffet over at det ikke ble flertall for å fjerne avgiftene, slik de ønsket.

– De særnorske avgiftene stimulerer til økt grensehandel. Avgiftene fører til store prisforskjeller mellom Norge og Sverige.
Grensehandelen går på bekostning av verdiskaping og omsetning i Norge, noe som fører til at arbeidsplasser forsvinner ut av Norge, sier Aker Hansen i en melding.