Utspørring av 103 ferske Østfold-sykepleiere: Halvparten har vurdert å skifte jobb

Av 103 sykepleiere som ble utdannet ved Høgskolen i Østfold i 2018 og 2019, sier nesten halvparten av dem til Norsk Sykepleierforbund Østfold at de har skiftet jobb – eller har vurdert å gjøre det.