Jeg lå på sykehuset her i Fredrikstad etter en liten operasjon for noen år siden, – og kjeda meg veldig. Så gikk døra opp og inn kom to gråhårede damer med boktralle. Da ble vi så gla’! Jeg husker at jeg sa til henne jeg delte rom med: Det der vil jeg gjøre når jeg blir pensjonist!

Som pensjonist er jeg nå aktiv i blant annet Soroptimistene og vi samarbeider med Frivillighetssentralen. Så da sistnevnte en dag spurte om jeg ville gå leseombudskurs, var jeg ikke sen om å si ja.

Hver fredag er jeg nå på to lukkede avdelinger for demente ved Østsiden sykehjem. En av favorittene deres er Heradstveits bok om Gunnar Nilsen, da går praten for han husker de. I tillegg leser jeg dikt, og så synger vi. Jeg hadde et lite slag for ti år siden og har litt problemer med konsentrasjonen. Derfor følger jeg gjerne teksten i sangboka. Noen av de som er demente har ikke språk, men når vi begynner å synge åpner de munnen. Da kan de både tre og fire vers i samme sang, – utenat!

Beboerne blir så glade når vi kommer, og selv går jeg hjem med gode opplevelser og en glede for vel anvendt tid. Derfor har jeg et stort ønske om at flere vil gå kurs for å bli leseombud!

KARI EVENSEN, LISLEBY, FØDT 1945

Tips oss om folk å snakke med her