Pensjonistforbundet Fredrikstad og Fagforbundet Fredrikstad pensjonister og uføre vil i denne felles uttalelsen peke på viktigheten av å ha en god tilgjengelighet mellom våre bydeler.

Fredrikstad vil få en stadig større andel mennesker som er pensjonister. Flere av disse er minstepensjonister som ikke har hatt en inntektsøkning som dekker de store økningene vi har hatt den siste tiden i både matvare- og strømpriser. Det blir også stadig flere mennesker i byen som havner under fattigdomsgrensen. Dette må administrasjonen og politikerne ta inn over seg.

Det foreslås av kommunedirektøren å innføre betaling for bruk av fergene. Vi synes dette er uheldig. Gratis ferge har vært en suksess siden det ble gjennomført i 2013.

Kommunen har kunnet påberope at dette er det eneste gratistilbudet i kollektivtrafikken i hele landet. Byens beboere – og turister – har benyttet dette tilbudet i stort monn og bare i 2021 var det 1,25 millioner brukere. Dette trekkplasteret har også gjort at besøkende legger igjen mange kroner i næringslivet. Hvis det blir brukerbetaling, frykter vi at antall trafikanter vil bli redusert og dermed også inntjeningen til næringslivet.

Våre foreninger håper også at fergen mellom Gamlebyen og Cicignon fortsatt kan driftes helkontinuerlig. Forslaget om å stoppe trafikken klokken 23.30, når det heller ikke finnes andre kollektive rutetilbud, vil være veldig uhensiktsmessig.

Det samme gjelder forslaget om å innføre betaling i parkeringshusene. Mange eldre (som ikke har hatt råd til å kjøpe elbil) venter nå til klokken 14 på hverdagene eller til lørdag med å kjøre til sentrum. Skal det innføres betaling, som kommer i tillegg til bompasseringspenger, vil trolig sjansen for at mange heller kjører til Dikeveien (eller Sverige) øke.

Det er ikke bra for handelen i sentrum. Det bør gis rom for fortsatt gratisparkering i forretningstiden etter et gitt klokkeslett.

Våre to foreninger er klar over de økonomiske utfordringene kommunen har. De samme utfordringene har mange av våre medlemmer også. Med økte gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feier – beregnet til 2.475 kroner mer enn i år – spiser dette alene opp mer enn hva økningen i pensjonene var.

Vi ser frem til at både administrasjon og politikere gjør alt de kan for at Fredrikstad fortsatt skal være en by hvor det er godt å bo som pensjonist og at det ikke blir en by hvor ulikheter utvikler seg.