Vi ønsker å rette en stor takk til alle dere som har brettet opp ermene og stått på i sommer, uten dere stopper samfunnet opp!

Sommerferieukene er for mange bedrifter den tiden av året hvor aktiviteten blir mindre. Det samme gjelder ikke for helse og velferd. Her er behovet for ansatte vel så høyt som ellers i året og det kreves god planlegging fra ledelsen og de øvrige ansatte for å få til en sommer uten de store avvikene. Mange av de som er avhengig av støtte og hjelp opplever at tilbud stenges midlertidig ned, pårørende og venner – som for mange er en bærebjelke – reiser kanskje bort, ansatte i både store og små stillinger avvikler velfortjent ferie, sommervikarer skal trenes opp og hverdagen skal fylles av opplevelser utenom det vanlige.

Vi vet at sommeren har vært hektisk for mange ansatte i tjenestene der ute, og vi er fantastisk stolte over hvordan dere har løst hverdagen, slik at tjenestene har blitt gitt og utført på en forsvarlig måte. Utfordringen i år har vært knyttet til mer enn ordinær drift: helse og velferd har hatt tunge og viktige oppgaver knyttet til Covid- 19. Vi kan forestille oss den ekstra belastningen det er å jobbe innenfor helsesektoren når pandemien henger over oss som en mørk sky. Mange har gitt uttrykk for redselen for å ta med smitte til utsatte pasienter, men også redsel for å ta med smitte hjem til sin egne. Dere er for oss en særs viktige del av velferdssamfunnet vårt, uten dere ingen trygghet.

Vi må også nevne at det er imponerende hva ansatte har fått til med tanke på tiltak knyttet til Covid- 19. Smittesporing, koronatelefon og testing er noen av de mange tiltakene vi er stolte over har fungerer bra gjennom sommeren. Tenk at vi i Fredrikstad kommune har ansatte som er så kompetente at vi har fått opp et velfungerende system som gjør at innbyggerne kan være trygge på at Fredrikstad kommune gjør alt de kan for å være et skritt foran pandemien. Vi er også glad for at bemanning av korantelefonen er et samarbeid på tvers av seksjoner i hele kommunen. At vi ikke bare bemanner opp fra egne rekker i Helse og velferd. Covid- 19 er en felles oppgave, og krever alle om bord. Takk til dere som har gått ut av komfortsonen deres i år, for felleskapets beste.

Vi vet at en klapp på skulderen og et land som klapper gjør godt, men det er ikke godt nok. Det er urovekkende at vi opplever en slik bråstopp i norsk økonomi som vi gjør nå, men det er nærmest ironisk at de av dere som har vært i frontlinjen – nettopp for å bære de svakeste av oss, begrense smitten, og redd liv – skal være de som også må tåle lav lønn og ingen utsikt til gode lønnsforhandlinger. Dette er varslet i mange år fremover.

Det er noe veldig alvorlig feil med fordeling av ressursene i dette landet når de som risikerer egen helse og som er helt essensielle i denne kampen, blir bedt om å gjøre det på dugnad. Ja, å bekjempe pandemien er en nasjonal dugnad, det er et ansvar hver og en av oss må ta, men at livsviktig kompetanse i andre enden ikke skal få noe igjen for det i form av lønn, er rett og slett ikke greit. Det er flaut å være vitne til, og vi vil at dere skal vite at når SSB melder om at reallønnen reduseres i 2021, så må noen gi uttrykk for det absurde i at staten forventer med den ene hånden og tar levebrødet med den andre.

Takk for innsatsen, og vi står sammen med dere i kampen for en lønnsforhandling som viser at vi ikke bare er gode på å klappe.