Norsk Rosport så dagens lys i Fredrikstad i 1877, 145 år siden.

Fredriksstad Roklub jobber godt med de ressurser vi disponerer, små midler og gode trenere. Et godt miljø. Pr. i dag har vi startet satsingen på master-roere d.v.s. de over 27år. Vi har kjøpt inn båter som passer alle. Klubbhuset er pusset opp innvendig med nytt treningsrom som kan benyttes hele året. Nye yngre roere har vi også fått, en roer som er fast på landslaget og satser mot OL i Paris.

Nå ser det ut til at de 85 år vi har hatt trening på Floa går mot slutten.

Politikerne går inn for at en utbygger skal utvikle nabotomten med gjestehavn, restaurant, og bobilparkering. Sikkert bra for noen, ikke for oss, klubbens roere og framtidig rekruttering. Gjestehavnens båter vil passere treningsområdet til de yngste og de nye roerne våre. De trener balanse og stabilitet i området nær klubbhuset, strømmen i området er slik at de vil drive inn mot gjestehavnen, dette i kombinasjon med mange gjestebåter gjør det uansvarlig for oss å slippe dem på vannet.

Dette betyr at det blir slutten på klubben vår. Vi ser ingen steder hvor vi kan flytte, da alt er bygget ut i vannkanten.

Fysisk fostring bør også drives utendørs og på vannet. Vi ber politikerne lytte til oss, ikke steng oss ute, vi fyller et behov.

Vær stolt av at rosportens vugge er i vår by, snart fyller vi 150 år, la oss få muligheten til å utvikle tilbudet til byens innbyggere. Bevar mangfoldet i byens idrettstilbud.