Gå til sidens hovedinnhold

Utbyggerne vil nok tjene på Værste-kjøpesenter, men hva er samfunnsnytten?

Artikkelen er over 2 år gammel

Hannah Berg, Rødt Fredrikstad, går i rette med Ap-toppene Rune Fredriksen og Jon-Ivar Nygård som ønsker nytt kjøpesenter på Værste: – Hvordan kan man den ene dagen møte opp på klimabrøl for så å stemme ja til et slikt forslag den neste?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2019 har vært året hvor klimakampen fikk ny giv. Ikke rent få politikere har vært ute og støttet opp om ungdommenes handlinger og engasjement. Også i Fredrikstad slengte samtlige av byens partier seg på og roste de bevisste ungdommene, som trosset skolereglement for å streike for klimaet. Lovnadsord om at Fredrikstad skal ta sitt ansvar satt løst hos både ordføreren og andre.

Denne uka føyer seg inn i nok en uke hvor lovnadsord forblir kun det; ord, og ikke handling.

Torsdag 5. september kommer bystyret til å stemme for å gi klarsignal til bygging av nytt kjøpesenter på Værste-området, i tillegg til flere tusen kvadratmeter med gatehandel.

Dette kjøpesenteret mener kommunaldirektøren det ikke er gjort grundige nok utregninger av om det finnes grunnlag for. På spørsmål fra Fredriksstad Blad om hvordan handelsutviklingen vil påvirke forretningsdriften, og hvorvidt det er belegg for et kjøpesenter på Værste, svarer planutvalgsleder Rune Fredriksen at «[...] det kan umulig være en politisk oppgave å forutse og bestemme det». Altså er det ikke opptil politikerne å se forutse hva slags handlingsmønster vi kommer til å ha i fremtiden.
Ordføreren følger opp med at «Jeg har dessuten liten tro på at aktører som investerer to milliarder kroner i et prosjekt gjør noe som ikke er lønnsomt».

Skal vi få ned utslippene av miljøgifter, så trenger vi å endre vanene våre. Vi må i mye større grad gjenvinne og gjenbruke.

Det siste har nok ordføreren helt rett i. Selvfølgelig vil utbyggerne her tjene godt, men hva er samfunnsnytten i et slikt kjempeprosjekt? Det er ikke utbyggerne sin oppgave å tenke på hva slags by Fredrikstad skal være om 20-30 år, den oppgaven tilfaller politikerne. Og her bommer de kolossalt. Hvordan kan man den ene dagen støtte streikende ungdom og møte opp på klimabrøl forså å stemme ja til et slikt forslag den neste?

Fredrikstad trenger flere butikker, det er det ingen tvil om. Men vi må også begynne å ta vårt samfunnsansvar og legge opp til å endre handlemønsteret vårt. Vi må bygge Fredrikstad for folket og fremtiden, ikke for utbyggernes profittjag.

Og om ikke klimabrølet fredag 30. august er friskt nok i minne så skal bystyret også 5. september vedta klimadelplanen for 2019-2030. Klimaplanen legger opp til at vi skal redusere klimagassutslippene med 60 prosent innen 2030, og at vi skal oppnå netto null utslipp innen 2050. Vi skal i tillegg bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet. Dette gjør vi ikke med kjøpesenter nummer tre innenfor kommunegrensa. Rapport etter rapport konstaterer hvor mye utslipp som forbindes med våre handlevaner. Skal vi få ned utslippene av miljøgifter, så trenger vi å endre vanene våre. Vi må i mye større grad gjenvinne og gjenbruke.

Dette legger også klimadelplanen opp til. Blant annet står det «Innen 2030 skal Fredrikstad kommune ha redusert klimafotavtrykket fra innkjøp av varer og tjenester vesentlig i forhold til 2016» og «Fredrikstad kommune skal bidra til at de andre aktørene i samfunnet reduserer sitt klimafotavtrykk vesentlig fram mot 2030».

Måten vi skal oppnå dette på, er gjennom å: 1) Redusert forbruk av ressurser gjennom å øke kunnskap om og tilrettelegge for mer ombruk, delingsøkonomi og sirkulært forbruk og, 2) legge til rette for et mer klimavennlig forbruk.

Ved å vedta å bygge nytt kjøpesenter blir ikke bare støtten til de klimastreikende ungdommene tomme ord, vi bryter også egne løfter.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.