• Hvilket parti mener det samme som meg om SFO for de minste skal være gratis?
  • Hvem er jeg enig med når det gjelder størrelsen på fedrekvoten under foreldrepermisjoner?
  • Hvilke partier mener at Norge bør si nei til alle nye olje- og gassfelt av klimahensyn og hvilke mener vi bør kjøre på?

Nå lanserer vi hjelpen for deg som synes det kan være litt vanskelig å avgjøre hvilket parti som befinner seg nærmest det du mener.

TEST VELGERHJELPEN HER:

25 påstander

Hvis du klikker deg inn på Velgerhjelpen til Fredriksstad Blad og de andre Amedia-avisene, får du opp 25 påstander du skal ta stilling til. Svaralternativene du kan velge mellom på hvert spørsmål er helt enig, delvis enig, delvis uenig og helt uenig.

For hvert svar du gir, plasserer Velgerhjelpen deg slik at det er godt synlig hvilke partier du er nærmest og hvilke partier du er mest uenig med.

Du kan også krysse av på de sakene som er ekstra viktige for deg – da vil svarene som omhandler disse sakene bli vektet litt høyere enn svarene du gir på de andre spørsmålene.

Her kan du selv prøve velgerhjelpen til Fredriksstad Blad: Velgerhjelpen

Legger vekt på sakene som er viktige for deg

Krysser du for eksempel av på at du er ekstra opptatt av påstander som handler om klimahensyn, vil dette bli vektet høyere enn svarene du ga om SFO og fedrekvote i den endelige utregningen av hvilket parti systemet tror passer best for deg.

Når du er ferdig med å svare, får du en liste som viser hvilke partier du er mest enig med og hvilke du befinner deg lengst fra – iallfall i forhold til svarene du har gitt.

Godt valg!

Stortingsvalget 2021

13. september 2021 skal norske velgere velge 169 stortingsrepresentanter.

Fra og med 10. august blir det mulig å forhåndsstemme.

Selv om Østfold nå er del av Viken, vil Østfold fortsatt være en egen valgkrets ved høstens stortingsvalg.

Totalt 19 partier stiller til valg fra Østfold.

Det skal velges åtte stortingsrepresentanter fra Østfold, samt et såkalt utjevningsmandat.

På grunn av koronapandemien vil det trolig bli nødvendig med noen endringer av valggjennomføringen, for å sikre at alle får stemt samtidig som man opprettholder smittevernet.