16. juni var det nok et debattinnlegg fra Julsen og Bjørndal i Fredriksstad Blad. Det er beklagelig at Fredriksstad Blad igjen velger å trykke innlegg med udokumenterte påstander og spissede formuleringer. Gode kronikker om selskapers samfunnsbidrag er fullt mulig, også uten urimelige beskyldninger.

Fredriksstad Blad velger å publisere et innlegg som sier at «ingen vil svare på hva pengene brukes til» i Fredrikstad Energi.

Det er selvsagt usant.

Som andre selskaper leverer vi reviderte regnskap og årsrapporter. Som selskap eid av en kommune blir vi kontrollert, evaluert og diskutert. Vi svarer på alt det eierne våre spør om. Som et viktig selskap i områdene vi har virksomhet i er vi gjenstand for betydelig oppmerksomhet i Fredriksstad Blad og andre medier.

Vi forsøker å svare på det meste.

Det inkluderer påstander fra Julsen og Bjørndal som vi har besvart tidligere, blant annet i «Velkjente og tilbakeviste påstander» fra 2. september i fjor. Siden Fredriksstad Blad nok en gang har publisert påstander om snylting og insinuasjoner om regnskapsjuks kan vi gjenta det vi skrev sist.

Fredrikstad Energi er i dag morselskap i et konsern hvor mesteparten av driften skjer gjennom datterselskapene Norgesnett AS, Smart Energi AS, og MAIK AS. Morselskapet står for all ekstern finansiering i konsernet, det betyr at det er morselskapet som låner inn penger for Norgesnett og de andre selskapene, og låner disse videre til datterselskapene.

Innlegget Fredriksstad Blad har valgt å gi plass i avisen, inneholder også nå påstander om konstruerte lån til Norgesnett fra Fredrikstad Energi. Svaret er det samme som sist: Morselskapet står for alle lån og finansiering av datterselskapene i form av gjeld og egenkapital. Dette er den vanligste måten for finansiering i et konsern.

Avkastning på eierskapet i datterselskapene i form av utbytte er den viktigste kilden for å betjene renter og avdrag på lånene.

Innlegget fra Julsen og Bjørndal inneholder også beskyldninger om hva som skal ha skjedd i Fredrikstad Energi. I innlegget vises det til at «skjulte lik» vil dukke opp når selskapet en gang blir kontrollert. Men vi understreker igjen: Vi er revidert og kontrollert. Det er full åpenhet om vår virksomhet.

Vi har også full forståelse for at Fredrikstad kommune som majoritetseier ønsker innsyn og ønsker jevnlige gjennomganger av alle sider av vår virksomhet. Som et eksempel svarte vi på en rekke spørsmål i kontrollutvalget i Fredrikstad kommune i 10. juni 2020. Påstander om at vi skjuler informasjon er åpenbar gal.

Vi ønsker velkommen alle de som ønsker å delta i diskusjoner om selskapers rolle og betydning. Fredrikstad Energi skal drives med åpenhet om det vi gjør og bidrar med. Vi ønsker gjerne oppmerksomhet om det vi gjør og leverer.

Men vi mener det bør settes krav til saklighet.

Det er ikke ensbetydende med kjedeligere avisinnlegg, men vil gjøre det mulig å ha informerte diskusjoner om viktige samfunnsspørsmål.