Kantaten - som er et bestillingsverk fra Hauge 2021 - bygger på Hans Nielsen Hauges skrift: «De Eenfoldiges Lære og Afmegtiges styrke» Boken, med undertittelen «betragtet over Lexien paa Michels-Dag», er skrevet av lekpredikanten. Det var Hauges fjerde bokutgivelse, utgitt et halvt år etter at han 27. desember 1797 for første gang var blitt fengslet for sine brudd på konventikkelplakaten. Boken er på 30 sider.

Store opplag

Hauges posisjon som oppbyggelsesforfatter ble formet i og med hans fire første bøker, som alle kom ut i mellom fire og seks opplag i tida før 1804. En regner med et samlet opplag på disse tekstene på mellom 40 og 100 000 eksemplarer i perioden fram til arrestasjonen. Ingen annen del av Hauges forfatterskap fikk en tilsvarende betydning.

Evangelieteksten som det forkynnes over i dette skriftet, er hentet fra Matteus 18: «Sannelig, sannelig jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket».

Kritikk og glede

– Boken er kraftig kost, med dom og kritikk av blant annet samtidens presteskap. Men også dyp glede og frelsesvisshet, sa Martin Alfsen som hadde komponert både sangtekstene og musikken.

Kantaten var delt i 11 nummer, med et preludium som innledning. På avslutningsnummeret «Å Jesus du er min» deltok hele salen.

Solister under urfremføringen var: Cathrine Iren Iversen, Linda Skauen, Mette Elisabeth Gansmoe og Anne Berit Mbedule. Som musikere deltok: Magnus Ravneng (piano), Lars Martin Foss (bass), Bjørnar Pettersen (trommer), Madeleine Ossum (fiolin). Leif Bråten var ansvarlig for lyd og lys.

Økonomisk støtte

Komponering av tekstforfatterskap er støttet av Det Norske Komponistforbund, TONO og Tekstfortatterfondet.

Godt over 100 tilhørere takket for en flott kantate, som det er håp om kan fremføres flere ganger!