Kontrollen resulterte i to førerkortbeslag og ett forenklet forelegg.

Høyeste hastighet ble målt til 77 km/t.