Alt på plass? Mobiltelefon og nøkler! Da drar jeg. Slik er hverdagen for det store flertall av Norges befolkning. Vi kan gå på butikken, på kafébesøk, til et møtelokale, på biblioteket og vi kan gå på tur i skog og mark. Trenger vi å gå på toalettet, så finner vi et. Vi kan stort sett gå hvor som helst uten spesiell planlegging.

For noen dager siden møtte jeg Ragnhild. Når hun skal ut, må hun planlegge mye grundigere enn meg. Årsaken er at hun sitter i rullestol. Ragnhild møter utallige begrensninger og hindringer i hverdagen.

Ragnhild og jeg skulle møtes på kafé. «Flaks» for henne at jeg kunne åpne døren da vi skulle inn. Rullestolbruker og dør som må åpnes med håndmakt, fungerer ikke så bra. Da vi forlot spisestedet hadde hun «flaks» igjen, noen holdt døren opp for henne. Toalettbesøk var ikke aktuelt, ned en lang trapp med rullestol går jo ikke.

Noen dager senere møtte jeg tilfeldigvis en annen rullestolbruker utenfor Råde bakeri. Han ba en forbipasserende hente en fra betjeningen. En blid ansatt kom, tok opp bestilling og fikk med bankkortet til «Terje». Etter noen minutter kom hun med varene og plassere brød i kurven på rullestolen. «Det fungerer fint, det er som regel folk her som kan hjelpe meg», sa han.

Det er ikke bare Ragnhild og «Terje» som møter hindringer. Om lag 600.000 mennesker i Norge har nedsatt funksjonsevne. Helt selvfølgelige hverdagslige aktiviteter for 85 % av befolkningen, kan være et stort problem for 15 % fordi samfunnet ikke er tilrettelagt for deres behov.

Områderegulering Karlshus (sentrumsplan) ble vedtatt 22.09.2022. Snart håper man at Karlshus skal få et skikkelig løft og bli et moderne og funksjonelt område hvor det er tilrettelagt for alle brukerbehov.

«Målsettingen er at rådesokningene skal bruke Karlshus aktivt til behov og tjenesteyting……. vil gi stolthet og fellesskap tilbake til innbyggerne», står det i planen

Når utbygging av Karlshus skal gjennomføres, MÅ universell utforming vær en del av utbyggingsplan, det er man forpliktet til. Utbyggere gjør lurt i å involvere de som trenger tilpassing i planleggingen, det er mange viktige detaljer man kan glemme. «Ingenting om oss, uten oss». Ofte er det sånn at først når en selv møter hindringer, blir man oppmerksom på behovet for tilrettelegging.

Mens vi venter på Sentrumsplan blir nok Ragnhild og «Terje» nødt til å planlegge ekstra nøye når de skal ut. Men en DØRÅPNER ved Råde Bakeri og flere andre forretninger burde bli montert.

Vi har en jobb å gjøre for at Råde skal bli et mer inkluderende samfunn både i sentrum og ellers i bygda. «Ingenting om oss, uten oss».