Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med tilskudd til bygging av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser i kommunene.

Frem til nå har Staten, gjennom en tilskuddsordning via Husbanken, gitt kommunene et nokså romslig tilskudd til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Dette var ment å stimulere til bygging av slike plasser og boliger, og det har fungert bra. I Råde fikk vi for noen år siden på plass begge deler, takket være denne ordningen.

Er det én ting alle kommuner, fylkeskommuner, storting og regjering har hatt som mål i uminnelige tider, så er det en verdig alderdom for alle, med trygghet og god pleie mot slutten av livet. I Råde har vi jobbet mye med det.

Folk vil veldig gjerne ha et sted å bo, og de fleste ønsker å eie. Det gjelder også unge uføre, og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nå har vi også nye prosjekter på gang. Befolkningen blir stadig eldre, behovet for både sykehjemsplasser og rehabiliteringsplasser øker. Sykehusreformen krever at kommunene tar imot utskrivningsklare pasienter i alle aldre med et rehabiliteringsbehov. Kommunen har også et ansvar for unge uføre, mennesker med fysisk eller psykisk nedsatt funksjonsevne, og mennesker som har et omsorgsbehov av andre grunner.

I Råde jobbes det med planer om nytt helsehus, eller eldretun som det står i handlingsplanen, for å øke tilgangen på sykehjems- og rehabiliteringsplasser før den neste eldrebølgen slår inn.

Samtidig har vi flere unge i bygda, som i en årrekke har ventet på et godt botilbud. Nå så det ut til at vi skulle få det til, og at vi blant annet ved hjelp av tilskuddsordningen, skulle være i stand til å tilby disse unge å kjøpe seg inn i prosjektet, altså å få eie sin egen bolig.

Folk vil veldig gjerne ha et sted å bo, og de fleste ønsker å eie. Det gjelder også unge uføre, og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Så vidt jeg husker, har muligheten til å eie egen bolig vært et uttalt samfunnsmessig mål siden Gerhardsens tid, da drabantbyene vokste opp rundt hovedstaden, og borettslag ble stiftet over hele landet, for å gi folk muligheten til å eie selv, og til å bo greit og relativt rimelig.

Forslaget fra regjeringen, om å avvikle tilskuddsordningen fra 2023, kan velte planene i Råde. Ikke bare spøker det for kommunens mulighet for å bygge hvis tilskuddsordningen forsvinner, men også for de unges mulighet til å kjøpe. Det var nettopp tilskuddet som gjorde det mulig å sette en «levelig» pris på boligene.

Boliger til mennesker med spesielle behov skal være tilpasset disse behovene, og det fordyrer. Samtidig skulle boligkomplekset være døgnbemannet, med de areal- og andre krav det medfører. Det sier seg selv, at å skulle kjøpe bolig for dobbelt så mye som beregnet, er vanskelig for noen hver.

Det hjelper ikke å bråsøke før nyttår heller – tilskuddsmidlene for 2022 er delt ut allerede.

I dag er Råde kommune invitert inn til Østfoldbenken på Stortinget, i møte om statsbudsjettet. Der vil saken bli tatt opp, forhåpentligvis med store bokstaver. Så gjenstår det å se om vi blir hørt, og om konsekvensene av usosiale kutt for vanlige folk og vanlige kommuner er mulig å nå frem med.

Dette er ennå ikke vedtatt. Politikere og administrasjon i Råde vil følge saken nøye. Jeg håper fornuften seirer denne gangen.