Ungdomsskoleelever er på nett med pensjonister

Hvordan gi seniorer en enkel innføring i det å bruke smarttelefon og nettbrett? En god «match» er å la ungdomsskoleelever være veiledere.