Ungdommer prøvde seg på «ringepigg», men det skulle de ikke gjort