Ny elevrådgiver skal forhindre tvangsekteskap, kjønnslemlesting og sosial kontroll

Denne høsten skal en minoritetsrådgiver få kontor på Frederik II videregående skole. Har du lyst på jobben? Søknadsfristen er 11. august.