Generalsekretær i Verdens naturfond (WWF) Norge, Karoline Andaur, mener vi må tenke nytt om reketråling i Oslofjorden og Skagerrak. Betyr nytt her å forby reketrål, i første runde de helt kystnære feltene?

At Oslofjorden er tom for fisk ser alle. Men samtlige av Andaurs argumenter går kun ut på at det er skyldes høyt fiskepress og bunntråling.

Reketrål er brukt på de samme feltene i over 100 år. Det har vært fisk der hele tiden, inntil de siste ti årene.

For seks år siden rødlistet WWF Norge reker fra Skagerrak og Nordsjøen, akkurat som svenske WWF hadde gjort i årevis. Årsaken til at rødlistingen raskt ble opphevet kan vi tydeligvis takke WWF for. Deres engasjement førte ifølge Andaur til at rist ble påbudt i reketrålene.

Men rist har vært i bruk i minst 30 år, noe kortere tid for de aller minste båtene. Fiskerne tok rist i bruk lenge før det ble påbudt.

I tillegg har i hvert fall fiskerne på Hvaler frivillig fredet områder for fiske når det er mye yngel (reker under minstemål), særlig i og rundt Hvalerdypet. Rista har altså vært brukt i 30 år i dette området uten at fiskebestanden har økt.

Sissel Rogne er direktør for Havforskningsinstitutter. Da debatten om forbud mot reketrål raste på forsommeren gikk hun ut i mediene og nyanserte rapporten «Krafttak for torsken». Hun skrev:

«Kysttorsk i sør utsettes for helt andre klima- og miljøutfordringer enn sin artsfrende i nord. Leveområdene til den sørlige kysttorsken er nær de mest befolkede delene av norskekysten. Den er utsatt for avrenning og forurensning, høyt fiskepress og annen maritim virksomhet.»

Hennes konklusjon er at forskerne må snakke med næringen. Det er i alles interesse å få en livskraftig bestand av torsk.

I dag står følgende å lese på WWF´s hjemmeside: «Spis MSC-sertifiserte reker, enten de kommer fra Barentshavet eller Nordsjøen og Skagerrak. Norske reker kan trygt velges i fiskedisken».

Svenske WWF rødlister derimot fremdeles reker fisket av egne fiskere. Disse er fisket med samme type redskap og i samme farvann som norske fiskere.

Samtidig gir de grønt lys for å spise reker fra Grønland, Island og Barentshavet. Dette er reker fisket av havgående trålere, med store CO₂-utslipp.

At det skal være et mer miljøvennlig valg fremfor ferske og kortreiste reker i sør synes jeg er underlig.