Gå til sidens hovedinnhold

Underlig å lese at andre vet mer om det politiske samarbeidet enn vi som er en del av det

Artikkelen er over 1 år gammel

De Grønne mener flertallssamarbeidet bærer frukter. Erik Skauen forsikrer at naturmangfold fortsatt er viktig for partiet. – Se bare på hvor viktig eksempelvis Mørkedalen og Bingedammen, eller Hunnebunnen er for mange innbyggere.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I perioden 2019 til 2023 er De Grønne en del av flertallet og vi sitter i posisjon. Frem til nå har dette vært et godt samarbeid. Derfor blir det litt underlig å lese i avisene den siste tiden hvordan enkelte vet mer om hvordan dette samarbeidet fungerer enn vi som faktisk er en del av det. For oss i De Grønne handler det primært om å få til bærekraftig politikk for Fredrikstad-samfunnet og det mener vi at vi er på god vei til.

Å ha høyt fokus på natur har vært og er særdeles viktig for De Grønne. Og her mener vi at arbeidet er godt i gang, takket være samarbeidet mellom politiske partier og at Fredrikstad kommune har en særdeles aktiv og god administrasjon med dyktige fagfolk.

Naturen er tross alt livsgrunnlaget vårt uansett hvordan man vrir og vender på det. Og naturen har ikke vært i dårligere forfatning enn akkurat nå. Hvor er torsken, mylderet av svaler og villbiene som var helt vanlig for noen ti år siden? For å rette opp i denne utviklingen, har vi alle et ansvar og vi politikere må gjøre vår del. Hvordan arealer skal benyttes er antagelig den viktigste faktoren for å øke naturmangfoldet, men også reduksjon av miljøgifter og plast er viktig. Mye av dette arbeidet må det jobbes med på kommunenivå.

For vi har nok ofte lett for å glemme det mest opplagte, og i denne sammenhengen handler det om at vi tar naturen for gitt.

Det er viktig å ha med seg at naturmangfoldet er redusert med over 60 prosent siden 1970, ifølge WWF. Ja, du leste riktig – 60 prosent reduksjon siden 1970. Altså – når vi 40- og 50-åringer ble født, var det mer enn dobbelt så mye dyr og insekter på jorda sammenlignet med nå. Denne utviklingen kan ikke fortsette.

Siden valget 2019, da vi kom inn i flertallet, har vi jobbet godt sammen med de andre partiene og har vedtatt politikk som vil være positivt for natur og mangfold.

En stor andel av kommunal høyproduktiv skog skal vernes slik at den skal få lov til å stå urørt, så det utvikles gammelskog på sikt. Gammelskogen er trolsk og spennende og den har meget høyt biologisk mangfold.

Les også

En arealplanen for naturmangfold og friluftsliv

Videre har vi satt av midler til å reetablere og grave opp dammer og dette arbeidet er gang. Kommunen er i kontakt med aktuelle grunneiere som kunne tenkt seg å bidra med dette. Målet er at mange dammer er på plass i løpet av få år, både små dammer og gjerne noen store. Med et slikt tiltak vil det lokale naturmangfoldet øke formidabelt, med blant annet for planter, insekter, amfibier, krypdyr og andefugl.

Kommunen jobber også med å etablere flere slåtteenger og andre blomsterrike naturtyper. Disse naturtypene er som viktige «øyer» i landskapet. Derfor er det også viktig at vi har en god politikk for våre veikanter som er bindeleddet mellom «øyene». Veikantene er verdifulle biotoper for insekter og planter, men også spredningskorridorer for at planter og insekter kan forflytte seg fra område til område. Her er sen kantslått og fjerning av slått viktige tiltak og dette er kommunen i gang med.

Så er det slik at natur ikke bare finnes på utvalgte steder. Natur og mangfold er overalt, men i varierende grad. Derfor må vi politikere ha dette med oss i alle arealsaker. For den største faktoren som forringer mangfoldet er arealødeleggelse. Det vil si når naturområder blir nedbygd. Derfor er det helt avgjørende at vi politikere har en stor bevissthet når vi ønsker å utvikle kommunen med mer næring, etablering av boligfelt med mer. Og gjennom ny arealplan og arbeidet som foregår med reguleringsplaner er det nå et høyt fokus i alle saker hvor naturmangfoldet har fått en tydeligere stemme enn tidligere. Det kan ikke være slik at naturen alltid skal tape for andre interessegrupper.

For vi har nok ofte lett for å glemme det mest opplagte, og i denne sammenhengen handler det om at vi tar naturen for gitt. Den er jo der! Men vi lever nok i en tid hvor naturen må kjempes for, både fordi vi trenger frisk og mangfoldig natur for å leve. For å få mat, ha ren luft og en klode som er i balanse. Samtidig som naturen representerer frirommet for mange, den grønne lungen i en ellers hektisk hverdag. Se bare på hvor viktig eksempelvis Mørkedalen og Bingedammen, eller Hunnebunnen er for mange innbyggere. Dette er verdt å kjempe for og videreutvikle innen naturens egne rammer.

Les også

Vil at kommunen skal kjøpe Bingedammen og Mørkedalen: – Kan jo virke absurd

Gjennomslag for politikk handler om samarbeid. Og vi i De Grønne hadde ikke fått til denne typen gjennomslag hvis vi ikke hadde samarbeidet med de andre partiene i flertallet. Dette er bare et eksempel på hva samarbeid kan gi av innledende resultater. Andre eksempler på hva samarbeidet har ført til kan være sykkelsatsingen som nå begynner å ta form, flere tiltak for å redusere menneskeskapte klimagasser og mer midler til kultursektoren.

Vi i De Grønne har lang vei å gå for å nå optimal forvaltning av naturen vi omgir oss med. Men vi tror at et ærlig og forutsigbart samarbeid med andre er løsningen for å komme lengst mulig.

Kommentarer til denne saken