Skulle bare parkere bilen. Endte med regning på 12.000 kroner, og måtte reddes av to bergingsbiler

Bilen skled utfor med høyre forhjul i et usikret hull med Solneset barnehage.