Partiet Rødt etterlyser begrunnelsen for det de har kalt «det formidable sluttvederlaget» og «ubegripelige gavepakken», til tidligere rådmann Finess. FB mente sist høst at vederlaget burde vært 2,6 i stedet for 3,3 millioner. Avisen hadde regnet ut at «gjeldende sluttpakkenorm» for rådmenn var 2,6. Ingen politikere har, så vidt jeg ser, svart på etterlysningen fra Partiet Rødt, eller normen fra FB.

Derfor klarer jeg ikke lenger å motstå fristelsen til å kommentere. For meg virker prosessen frem til sluttavtalen med Finess som grovt ulovlig og sjikanerende mot Finess. Det var ikke grunnlag for saklig oppsigelse slik arbeidsmiljøloven krever. Eneste lovlige mulighet for å bli kvitt ham var da å forsøke en frivillig avtale. En slik avtale innebærer alltid en eller annen form for økonomisk erstatning til den som må slutte mot sin vilje.

Kloke arbeidsgivere som vil kvitte seg med ansatte som de ikke har lovlig saklig grunnlag for å sparke, inviterer raskt til samtaler om frivillig sluttavtale. Respektfullt og uten unødvendige provokasjoner.

Tiden vil vise om Fredrikstad kommune har skadet sitt omdømme som arbeidsgiver for attraktive ledere.

I tilfellet med Finess var det så vidt jeg kunne se ingen politikere eller medier som på noe tidspunkt stilte spørsmål offentlig om hvorvidt man hadde lovlig saklig grunnlag for oppsigelse. Det helt avgjørende spørsmålet for hvordan saken burde og kunne drives. I stedet ble det fremmet forslag i Bystyret om mistillit mot rådmannen.

Forslaget fikk tilslutning fra et betydelig mindretall, 23 av 53 stemmer. Vedtak om mistillit er ikke et lovlig tiltak for å bli kvitt en ansatt, bare provoserende og konfliktskapende. Så vidt jeg kan se, stilte politikere og medier heller ikke på noe tidspunkt kritiske spørsmål til bruken av «mistillit» i Bystyret.

Fraværet av kritiske spørsmål fra politikere og medier til behandlingen av Finess, ga åpenbart næring til at kommentarfeltene ble fylt med usaklige og sjikanøse innlegg som rammet ham. FB ga oss gjennom sommeren 2018 jevnlige oppdateringer på hvordan Finess forholdt seg til mistilliten. Han sto i gapestokk fra juni til han valgte å fratre stillingen.

Ansvaret for at sluttavtalen med Finess ble mer kostbar enn FB sin «sluttpakkenorm», bør deles mellom de som fremmet og stemte for mistillit i Bystyret, og alle som bidro til å heie frem en rettsstridig og sjikanøs saksbehandling. Herunder flere medier og Partiet Rødt som ikke er i Bystyret. Prosessen og sluttavtalen ville blitt annerledes hvis lovverket hadde blitt fulgt, og noen offentlig hadde stilt kritisk avgjørende spørsmål underveis. Tiden vil vise om Fredrikstad kommune har skadet sitt omdømme som arbeidsgiver for attraktive ledere.

Takk og pris for at jeg gjennom 30 år som rådmann, med ni ulike bystyrer/kommunestyrer, i tre ulike kommuner, alltid har hatt kloke politikere som arbeidsgiver og korrektiv. Uansett om de har tilhørt posisjonen eller opposisjonen.