Ulovlig biltreff på Svinesundparken

Lørdag kveld er det flere som har samlet seg på Svinesundparken. Arrangøren har ikke søkt tillatelse.