Veiløft for Østfold

TETT TRAFIKK: Arbeidet på nye vei mellom Seut og Simo skal starte i år. –Inntil Frp får større oppslutning må bilistene fortsatt ergre seg over usosiale bompengeavgifter, skriver Ulf Leirstein. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

TETT TRAFIKK: Arbeidet på nye vei mellom Seut og Simo skal starte i år. –Inntil Frp får større oppslutning må bilistene fortsatt ergre seg over usosiale bompengeavgifter, skriver Ulf Leirstein. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fremskrittspartiet har i regjering levert det beste samferdselsbudsjettet i nyere tid. Vedlikeholdet av riksveiene har økt med nesten 50 prosent siden Frp kom i regjering, og dette kommer selvsagt også Østfold til gode, skriver stortingsrepresentant Ulf Leirstein i Fredriksstad Blads nye spalte «Fra Løvebakken»

DEL

Fra Løvebakken
 
Tidligere har det bare vært ett land i Europa med en dårligere riksveistandard enn Norge. «Stormakten» Albania har vært det eneste europeiske land med dårligere riksveier enn Norge, samtidig som vi har pøst ut flere milliarder kroner til å bygge veier i Europa gjennom EØS. At norske veier befinner seg på en slik jumboplass er helt uaktuelt for Frp. Vi har en visjon om et veiløft i hele landet – en visjon vi nå er i ferd med å oppfylle.

Frp har alltid argumentert for å bruke mer av oljefondet på investeringer i Norge, fremfor å kjøpe aksjer i utenlandske selskaper. Her har vi nå fått gjennomslag i regjering, og hele 100 milliarder kroner fra oljefondet vil nå øremerkes veiutbygging i Norge. Dette er en massiv seier for Frp, en seier som vil komme både Østfold og resten av landet til gode i mange år fremover. Vi må satse på våre barn og barnebarn gjennom å etterlate oss et veldrevet land med god infrastruktur, og i mindre grad kjøpe aksjer og eiendom i utlandet.

Dessverre er det ikke alle områder vi har klart å få en fullstendig politisk seier. Bompenger er et av disse områdene. I en hverdag der både regjeringspartner Høyre og samtlige andre partier på Stortinget ønsker bompenger, har det vært vanskelig å få gjennomslag for å fjerne samtlige bomstasjoner.

Frp har likevel, gjennom harde forhandlinger, både klart få fjernet en rekke bomstasjoner, og også unngått opprettelsen av flere nye. Frem til Frp får større oppslutning vil bilistene dessverre fortsatt måtte fortsette å ergre seg over usosiale bompengeavgifter, men det er likevel en liten trøst at Frp arbeider hver eneste dag for at antallet bomstasjoner skal være så lite som mulig. Og alternativet hadde vært flere og økte bompenger.

Som følge av Frps satsinger vil hele 1200 kilometer riksvei vil få ny asfalt bare i 2015. Dette innebærer at etterslepet på veivedlikeholdet minker for første gang på flere tiår. Frp har alltid stått på bilistenes side, og det gleder meg at vi nå endelig har fått mulighet til å bevise dette i regjering. Mitt mål er at det skal lukte asfalt over det ganske land.

Som hovedferdselsåre fra Norge til Sverige er Østfold kanskje landets viktigste fylke når det kommer til infrastruktur. Store deler av Frps veisatsing vil derfor komme Østfold til gode. Det er viktig å huske på at 1200 kilometer med forbedret riksvei langt ifra er vår eneste Østfold-satsing på samferdselsområdet. Fylkesveiene har også blitt styrket med 142 millioner gjennom den såkalte rentekompensasjonsordningen, i tillegg til at Østfold har fått over 20 millioner kroner for å bygge ned etterslepet etter åtte år med rødgrønt styre.

Pendlerne kan også glede seg over at jernbanen har fått et kraftig løft i vårt budsjett for 2015. Kort og godt: Fremskrittspartiet i regjering betyr mye mer vei og samferdsel for hver skattekrone.

ULF LEIRSTEIN

Artikkeltags