Til høsten er det valg. Det ser vi når deler av opposisjonen bruker sterke ord som «nå er det vanlige folks tur», «festen til de rike er snart slutt» og «forskjellene i samfunnet vokser og det er villet politikk».

Retorikk og uklar politikk

Jeg kjenner mange dyktige politikere i Senterpartiet og Arbeiderpartiet og er gode venner med flere av dem. Og selv om jeg på en del områder som skole, arbeidsliv, næringspolitikk og mye annet er uenig i politikken deres, tror jeg ikke de ønsker noe vondt for næringsliv, skoleelever eller andre. Men hvis Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker den retorikken, så får det stå for deres regning. Jeg er mer interessert i hva en eventuelt ny regjering vil gi, og der er det mange uklarheter.

På lag med bondens behov

I flere måneder har jeg og flere andre ordførere i Høyre jobbet for at de som arbeider i landbruket og kommer fra Øst-Europa eller Vietnam, skal sees som en ressurs og bli prioritert for å komme inn i landet nå under koronapandemien. Dette ble klart før påske. Men jeg ser at Arbeiderpartiet ikke ønsker dette.

Byrådsleder Raymond Johansen og jeg har kranglet om sesongarbeidere, og jeg ser at Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson på Stortinget er negativ til dette. For en del bønder og veksthuseiere er dette helt avgjørende for at bær, blomster og mat kan komme ut til oss forbrukere. Det er prøvd med norsk arbeidskraft, men de forsøkene viser at dette er en profesjon som krever mange års kunnskap. Og at det er umulig å bytte ut hele arbeidslag som har mange års erfaring.

Spørsmålet er hva Senterpartiet tenker om dette, spesielt når Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet er imot? Støtter Senterpartiet Høyre og bøndene, eller Ap og SV?

Høyre støtter eiendomsretten

Eiendomsretten er veldig viktig for bonden. En rødgrønn regjering kan trenge støtte av både Sosialistisk Venstreparti og Rødt. I tillegg glir Arbeiderpartiet stadig lenger ut på venstresiden på dette området. Er Senterpartiet enig med Høyre i at privat eiendomsrett er viktig, eller støtter de samarbeidspartiene sine?

Viktig militær aktivitet på Rygge

Siden før jeg ble ordfører, har Høyre i Østfold og flere andre partier jobbet for å redde den militære aktiviteten på Rygge. Flystasjonen holdt på å bli lagt ned i to omganger. Etter at Høyre fikk forsvarsministeren, har Rygge gått fra en kompaktbase på 150 personer etter ønske fra daværende Ap-minister Barth Eide, til å nå ha langt over 500 personer. Flere Bell-helikoptre har kommet til, og ledelsen av Rygge militære er flyttet fra Bardufoss tilbake til Rygge. Et nytt testsenter for motorvedlikehold for jagerfly og helikoptre er etablert av Kongsberg-gruppen innenfor det militære gjerdet.

I disse dager er det skrevet en avtale med USA som vil bety mye for Rygge dersom den blir vedtatt av Stortinget. Jeg ser at Senterpartiet nå vil flytte noen av helikoptrene tilbake til Bardufoss. Det vil svekke øvelsesmulighetene til spesialstyrkene og samtrening med politiets beredskapstropp. Samtidig vil det ikke gi den ønsket effekten for Bardufoss og hæren, da trenger man transporthelikoptre. Støtter Senterpartiet i Østfold denne flyttingen?

Velgerne har alternativer

Det er også spennende å høre hva Arbeiderpartiet i Østfold tenker om sesongarbeidere i landbruket, privat eiendomsrett, og forsvaret på Rygge militære.

Vi som står på valglisten til Høyre i Østfold sier ja til å støtte bonden med sesongarbeidere, vi sier ja til den private eiendomsretten og ja til et sterkt forsvar på Rygge.