Engangsutbetalingen til uføre på 3.000 kroner, som SV og regjeringspartiene Ap og Sp ble enige om i budsjettforliket, utbetales tidligst i februar 2023.

Det sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) på spørsmål fra Rødt-representant Marie Sneve Martinussen i finansdebatten i Stortinget torsdag.

– Engangsutbetalingen vil bli gjennomført så raskt som mulig. Første mulige tidspunkt for iverksettelse er februar 2023, sa Persen.

Hun sa også at utbetalingen kan avkortes mot økonomisk sosialhjelp, men at det blir opp til Nav-kontorene i kommunene å utøve skjønn ved utmåling av stønaden.

Utbetalingen gjelder for uføre på minstesats, og dette var et av SVs gjennomslag i budsjettforliket med regjeringspartiene. Martinussen sier det er oppsiktsvekkende at utbetalingen ikke kommer før.

– Jeg tror mange blir skuffet over denne beskjeden. Hjelpen kommer ikke før om tidligst tre måneder, og for de som går på sosialhjelp, kan det være at den ikke kommer i det hele tatt, sier hun.