Gå til sidens hovedinnhold

Uaktuelt å kutte i forebyggende helsetjenester

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunens helse- og velferdstjenester ligger an til å gå på et nytt og enda høyere underskudd i år enn i fjor, og det foreslås å kutte i ikke-lovpålagte tjenester. MDG ønsker ikke å kutte i forebyggende tjenester som +Huset, Fredrikstadhjelpa og hverdagsrehabilitering.

I nyere tid har en viktig strategi vokst seg større og større i Helse-Norge: Forebygging fremfor behandling. Det er en bærekraftig langtidstenkning som øker generell livskvalitet i befolkningen og reduserer behovet for økonomisk tunge behandlingstiltak. Fredrikstad Kommune har vært frempå i denne tenkningen og startet opp flere forebyggende tiltak. Det gjør blant annet at eldre får de verktøyene de trenger for å leve livet sitt slik de vil, og forebygge psykiske lidelser hos yngre.

Helse- og velferdstjenester beveger seg mot å bli stadig vanskeligere å løse med dagens økonomi, og man skal være svært kreativ for å finne på nye måter og fortsatt levere gode tjenester til de som trenger det. For resten av året og neste år er det lagt opp til å vurdere å kutte i såkalte ikke-lovpålagte helsetilbud. Dette gjelder i stor grad forebyggende tjenester. Mange av de forebyggende tjenestene er relativt nye og utvikles stadig. Midlene vi allerede har brukt på å bygge og drifte disse nye tjenestene vil være nærmest bortkastet hvis vi kutter de ned allerede nå.

Les også

Mot gigantunderskudd i kommunen – nå vurderes det en rekke kutt

MDG er svært imot at disse tjenestene kuttes ned på. For å få effekt av forebyggende tiltak er det viktig at de får stå over lengre tid. Kutter vi ned nå vil vi få mer behov for tyngre og mer ressurskrevende tjenester blant innbyggerne og vi vil gå baklengs inn i fremtiden. I tillegg er forebyggende tjenester forholdsvis betydelig billigere enn andre tjenester, og sparepotensialet er sådan lite. Vi kan sette oss i en situasjon der vi betaler mer for behandling, da vi kunne betalt mindre for forebygging.

MDG vil heller se på måter å effektivisere de mer kostbare tjenestene på som i sykehjem, hjemmesykepleien og tjenester til funksjonshemmede. En måte er å se på arbeidsfordelingen mellom de ulike yrkesgruppene og vurdere en oppgaveglidning fra en gruppe til en annen. For eksempel foregår det nå et forsøk på å erstatte sykepleiernes jobb på medisinrommene i hjemmesykepleien med apotekteknikere. På denne måten får sykepleierne frigjort tid til pasientnært arbeid. Dette er en type effektivisering som MDG ønsker å se mer av.

Kommentarer til denne saken